Naturlige materialer bør være standarden, ikke alternativet

Henning Kongshavn Frønsdals arkitekthjerte banker så hardt for trematerialer at han unngår prosjekter som ikke har det med, fordi alt kan bygges av tre.

Henning Kongshavn Frønsdal, sivilarkitekt i LINK arkitektur i Bergen.

LINK er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter, og har bygget 16 sterke kontorer med ca. 450 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Da Henning kom inn i arkitektfirmaet for snart tre år siden var det for å sikre langt større bruk av tre som byggemateriale. Prosjektet har raskt vist seg å gi gode resultater kommersielt, og ikke minst for miljøet.


Det har blitt mye mer naturlig for arkitektene her å vurdere og foreslå trebygg og trefiberisolasjon i alle typer byggeprosjekter. Satsningen på mer naturlige materialer har sikret oss flere jobber, sier Frønsdal.

En av hans grunnholdninger er at bruk av produkter basert på naturlige materialer bør være standarden, ikke alternativet.

Trematerialer og trefiberisolasjon skaper gode miljøer

Bergensarkitekten ramser opp mange gode grunner til at trematerialer og trefiber er det mest fornuftige i en byggeprosess. Prosessen går raskere når man bruker samme type materiale hele veien, for da trenger man ikke like mange operasjoner for å få satt sammen for eksempel en vegg.


Hvis bygget kun er basert på trematerialer vil det også forholde seg bedre til temperatursvingninger og naturlig fuktvandring gjennom konstruksjonen, enn hvis man blander inn materialer som plast, stål og betong, sier han.

Når det gjelder trefiber til blåseisolering, er dette et helt uproblematisk materiale. Det er den stillestående luften i isolasjonsmaterialer som isolerer, og siden trefibrene inneholder mye luft, kan man blåse store mengder trefiberisolasjon inn i en åpning uten at det mister isolasjonsverdien. Trefibrene vil dermed fylle alle hulrom på en god måte, uten risiko for at den senere kan synke sammen, slik tilfellet ofte har vært ved bruk av mineralull. Også i et økonomisk perspektiv er trefiber til innblåst isolering konkurransedyktig sammenlignet med andre isolasjonsmaterialer og metoder.


Det er viktig å ta stilling til miljøet tidlig i prosjektet – både med tanke på de som bygger, og de som skal bruke bygget etterpå. Trefiberisolasjon gir betydelig redusert behov for verneutstyr til håndverkerne som utfører arbeidet, samtidig som det ikke etterlates farlig avfall på byggeplassen. I tillegg kan trefiber og rene trematerialer gjenbrukes eller resirkuleres den dagen bygget rives, forteller han.

Kundemøter i eget hjem

Arkitekten har nylig bygget sitt eget hus i Bergen, ”Villa Sval”. Huset er bygget i massivtre som passivhus med trykkfast trefiberisolasjon, og er utformet med gjennomtenkte, grundige og smarte valg fra første fase. Frønsdal mener selv at dette er en husmal alle burde vurdere, og av den grunn holder han ofte kundemøtene hjemme hos seg selv. Der får kundene selv oppleve den store forskjellen det er å puste ren og frisk luft i rom med behagelig temperatur og fuktighetsnivå.


Vi ønsker at kundene skal vurdere om prosjektet er bedre eller like bra å bygge i tre før de begynner på prosjektet sitt. De skal få muligheten til å se og oppleve fordelene som ligger i treverk, og vi ønsker å gi råd og veiledning om hvilke konsekvenser eventuelle andre materialvalg vil få, sier Henning.

Arkitekten forteller at kundene kan være usikre fordi denne type bygg fremdeles kan virke nytt og annerledes i Norge. Men at god og grundig informasjon fra arkitekter med den nødvendige kompetansen, har gjort at tre stadig oftere blir valgt som byggesystem. LINK opplever nå ofte at kundene ønsker seg noe lignende som det de har fått presentert hjemme hos arkitekten – også store kunder som bygger hundre leiligheter i slengen.


Den største utfordringen for utstrakt bygging med tre, er kunnskapsmangelen i markedet, både hos entreprenører, ingeniører, leverandører, utbyggere og arkitekter. De vet ikke nok om mulighetene, egenskapene, om montering, transportering og mulighetene for reduserte kostnader ved denne type bygg. Nøkkelen til suksess ligger i forenkling og forbedring. Vi må derfor ta et steg tilbake fra dagens byggemetoder, og velge robuste materialer og løsninger som varer lenge, og som ikke påvirker oss, naturen, miljøet eller omgivelsene negativt. Godt planlagte bygg i tre er ikke dyrere enn andre byggesystemer. Byggene er også bedre. For meg handler det om å få folk til å forstå dette, avslutter han.

Klima og miljø

En helhetlig
tilnærming til miljø

Byggsektoren står for 40 % av verdens totale energiforbruk, og i tillegg er titusenvis av kunstige stoffer og kjemikalier i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer.

helse

Best i alle
temperaturer

Inneklimaet har stor betydning for helsen vår. Vi tilbringer mer tid innendørs enn noen gang, og da er det viktig med godt inneklima både hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.